กระบวยตักน้ำ

ข้อมูลผลงาน

  1,707      2,248     
 
Creative Commons License
กระบวยตักน้ำ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  กระบวยตักน้ำ
คำอธิบาย :  กระบวยตักน้ำ เป็นภาชนะสำหรับตักน้ำหรือของเหลวต่าง ๆ ทำจากกะลามะพร้าว ซึ่งเป็นวัสดุธรรมชาติ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  จริยา ทิพย์หทัย
คำสำคัญ :   กะลามะพร้าว, กระบวยตักน้ำ
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง