หนังสือเสียง ตอน พระบรมราชสมภพ

ข้อมูลผลงาน

  166      119     
 
Creative Commons License
หนังสือเสียง ตอน พระบรมราชสมภพ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  หนังสือเสียง ตอน พระบรมราชสมภพ
คำอธิบาย :  หนังสือเสียง จากหนังสือ พลังแห่งแผ่นดิน นวมินทรมหาราชา ตอนที่ 1 พระบรมราชสมภพ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
คำสำคัญ :   พลังแห่งแผ่นดิน, สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ, หนังสือเสียง, พระบรมราชสมภพ
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   คลิปการเรียนรู้, คลิปเสียง

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (20.66 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง