บทเรียนออนไลน์เรื่อง วิทยาศาสตร์ในของเล่น

2,444      1,413
 
Creative Commons License
บทเรียนออนไลน์เรื่อง วิทยาศาสตร์ในของเล่น ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : บทเรียนออนไลน์เรื่อง วิทยาศาสตร์ในของเล่น
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : บทเรียนออนไลน์เรื่อง วิทยาศาสตร์ในของเล่น
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ของเด็กเล่น, online courseware, บทเรียนออนไลน์, วิทยาศาสตร์ในของเล่น, elearning, e-learning
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   สื่อปฏิสัมพันธ์, คลิปการเรียนรู้, รูปภาพ, Full Course
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ. (2559). บทเรียนออนไลน์เรื่อง วิทยาศาสตร์ในของเล่น, 11 กรกฎาคม 2559. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/28222
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ. (2559). "บทเรียนออนไลน์เรื่อง วิทยาศาสตร์ในของเล่น". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/28222. (11 กรกฎาคม 2559)
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ. "บทเรียนออนไลน์เรื่อง วิทยาศาสตร์ในของเล่น". 11 กรกฎาคม 2559: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/28222.


รีวิว : บทเรียนออนไลน์เรื่อง วิทยาศาสตร์ในของเล่น

ไม่พบข้อมูลการรีวิว