ดอกอาว

ชื่อเรื่อง : ดอกอาว
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ดอกอาว เป็นพืชล้มลุกอยู่ในวงศ์ขิง (Zingiberaceae) ลักษณะคล้ายต้นกระชาย มีชื่อเรียกอื่นว่า ดอกกระเจียว ดอกกระเจียวแดง ว่านมหาเมฆ ดอกสามารถนำมารับประทานเป็นผักพื้นบ้าน มีคุณค่าทางโภชนาการและมีสรรพคุณทางยา
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : พืชสมุนไพร, ว่านมหาเมฆ, ผักพื้นบ้าน, ดอกกระเจียวแดง, ดอกกระเจียว, พืชผักสมุนไพร, ดอกอาว
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : จริยา ทิพย์หทัย
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สุขศึกษาและพลศึกษา, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
จริยา ทิพย์หทัย. (2559). ดอกอาว, 23 กรกฎาคม 2559. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/28599
จริยา ทิพย์หทัย. (2559). "ดอกอาว". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/28599. (23 กรกฎาคม 2559)
จริยา ทิพย์หทัย. "ดอกอาว". 23 กรกฎาคม 2559: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/28599.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (26,088)
จำนวนผู้เข้าชม (19,135)
จำนวนผู้เข้าชม (11,648)

รีวิว : ดอกอาว

ไม่พบข้อมูลการรีวิว