อะโวคาโด

ชื่อเรื่อง : อะโวคาโด
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : อะโวคาโด หรือ ลูกเนย เป็นผลไม้ที่มีเนื้อมันเป็นเนย อยู่ในวงศ์เดียวกับอบเชย กระวาน ผลของอาโวคาโดมีรูปทรงคล้ายสาลี่ รูปไข่ หรือรูปกลม มิชชันนารีชาวอเมริกันนำมาปลูกในประเทศไทยครั้งแรกที่จังหวัดน่าน ต่อมาจึงมีการปลูกในหลายพื้นที่ เป็นผลไม้ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ลูกเนย, ผลไม้, อะโวคาโด, avocado
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : จริยา ทิพย์หทัย
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, สุขศึกษาและพลศึกษา
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
จริยา ทิพย์หทัย. (2559). อะโวคาโด, 25 กรกฎาคม 2559. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/28628
จริยา ทิพย์หทัย. (2559). "อะโวคาโด". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/28628. (25 กรกฎาคม 2559)
จริยา ทิพย์หทัย. "อะโวคาโด". 25 กรกฎาคม 2559: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/28628.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : อะโวคาโด

ไม่พบข้อมูลการรีวิว