วิธีการทำกล้วยปิ้ง

ชื่อเรื่อง : วิธีการทำกล้วยปิ้ง
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : การทำกล้วยปิ้ง เป็นภูมิปัญญาไทยในการนำกล้วยน้ำว้ามาปิ้งไฟและราดด้วยน้ำเชื่อมใส่มะพร้าวอ่อนเพื่อรับประทานเป็นอาหารว่างตามวิถีชีวิตของคนไทย ได้รับทั้งความอร่อยและคุณค่าทางโภชนาการ
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ของว่าง, ที่หนีบกล้วยปิ้ง, น้ำเชื่อม, กล้วยปิ้งมะพร้าวอ่อน, มะพร้าวอ่อน, วิถีไทย, อาหารว่าง, กล้วยน้ำว้า, กล้วยปิ้ง, น้ำเชื่อมราดกล้วยปิ้ง
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : จริยา ทิพย์หทัย
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สุขศึกษาและพลศึกษา, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
จริยา ทิพย์หทัย. (2559). วิธีการทำกล้วยปิ้ง, 27 กรกฎาคม 2559. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/28694
จริยา ทิพย์หทัย. (2559). "วิธีการทำกล้วยปิ้ง". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/28694. (27 กรกฎาคม 2559)
จริยา ทิพย์หทัย. "วิธีการทำกล้วยปิ้ง". 27 กรกฎาคม 2559: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/28694.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (7,388)
จำนวนผู้เข้าชม (5,263)
จำนวนผู้เข้าชม (4,497)

รีวิว : วิธีการทำกล้วยปิ้ง

ไม่พบข้อมูลการรีวิว