ขนมจีนทอด

ข้อมูลผลงาน

  854      713     
 
Creative Commons License
ขนมจีนทอด is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ขนมจีนทอด
คำอธิบาย :  ขนมจีนทอด เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านในการเส้นขนมจีนที่ตากแห้งแล้วนำไปทอด รับประทานเป็นอาหารว่าง หรือขนมขบเคี้ยว ตามแบบวิถีชีวิตของชาวอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  จริยา ทิพย์หทัย
คำสำคัญ :   วีถีชนบท, อาหารว่าง, วิถีไทย, วิถีชุมชน, ขนมจีนทอด, ขนมจีน, อาหารท้องถิ่น, วิถีชีวิตแบบไทย, ภูมิปัญญาชาวบ้าน
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (3.61 MB)
- ดาวน์โหลด 2 (3.84 MB)