ว่านเศรษฐีเรือนใน

ข้อมูลผลงาน

  2,996      2,329     
 
Creative Commons License
ว่านเศรษฐีเรือนใน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ว่านเศรษฐีเรือนใน
คำอธิบาย :  ว่านเศรษฐี เป็นว่านมงคลที่นิยมปลูกไว้เพื่อความเป็นสิริมงคล และเสริมโชคลาภ จุดเด่นของว่านนี้คือใบเรียวยาวขอบสีเขียวและมีเส้นสีขาวตรงกลาง มีสรรพคุณที่ช่วยดูดสารพิษภายในอาคารที่พักอาศัย
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  จริยา ทิพย์หทัย
คำสำคัญ :   ไม้มงคล, ว่านเศรษฐี, ว่าน, ว่านเศรษฐีเรือนใน, ไม้ประดับ
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (6.38 MB)
- ดาวน์โหลด 2 (5.32 MB)
- ดาวน์โหลด 3 (6.58 MB)