ปลาแห้ง ปลาย่าง

ข้อมูลผลงาน

  2,611      3,670     
 
Creative Commons License
ปลาแห้ง ปลาย่าง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ปลาแห้ง ปลาย่าง
คำอธิบาย :  ปลาแห้ง หรือปลาย่าง เป็นภูมิปัญญาในการถนอมอาหารจากปลา โดยการนำปลาสดไปรมควันทำให้แห้ง ให้สามารถเก็บไว้รับประทานได้นาน
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  จริยา ทิพย์หทัย
คำสำคัญ :   ปลาย่าง, การถนอมอาหาร, ปลาแห้ง
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สุขศึกษาและพลศึกษา, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ