กิจกรรม ใบพัดมหัศจรรย์

ข้อมูลผลงาน

  2,668      634     
 
Creative Commons License
กิจกรรม ใบพัดมหัศจรรย์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  กิจกรรม ใบพัดมหัศจรรย์
คำอธิบาย :  กิจกรรม ใบพัดมหัศจรรย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
คำสำคัญ :   พื้นฐานวิทยาศาสตร์, มหัศจรรย์, ใบพัด, การทดลอง
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   คลิปการเรียนรู้, ภาพเคลื่อนไหว, VDO Clip

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (8.82 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง