อินซูลิน

343      328
 
Creative Commons License
อินซูลิน ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : อินซูลิน
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : อินซูลิน
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : การผลิตอินซูลิน, การรักษาโรคเบาหวาน, ชีววิทยา, อินซูลิน, เพิ่มเติมวิทยาศาสตร์เล่ม 4
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.4, ม.5, ม.6
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   ภาพเคลื่อนไหว, VDO Clip, คลิปการเรียนรู้
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.). (2559). อินซูลิน, 25 สิงหาคม 2559. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/29806
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.). (2559). "อินซูลิน". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/29806. (25 สิงหาคม 2559)
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.). "อินซูลิน". 25 สิงหาคม 2559: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/29806.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (1,555)

รีวิว : อินซูลิน

ไม่พบข้อมูลการรีวิว