การทดลอง เรื่องแบบจำลองการทำงานของปอด

6,798      806
 
Creative Commons License
การทดลอง เรื่องแบบจำลองการทำงานของปอด ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : การทดลอง เรื่องแบบจำลองการทำงานของปอด
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : การทดลอง เรื่องแบบจำลองการทำงานของปอด
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : พื้นฐานวิทยาศาสตร์, แบบจำลอง, ปอด, การทดลอง, การทำงาน
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติฯ
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.2
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   ภาพเคลื่อนไหว, VDO Clip, คลิปการเรียนรู้
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติฯ. (2559). การทดลอง เรื่องแบบจำลองการทำงานของปอด, 27 สิงหาคม 2559. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/29993
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติฯ. (2559). "การทดลอง เรื่องแบบจำลองการทำงานของปอด". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/29993. (27 สิงหาคม 2559)
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติฯ. "การทดลอง เรื่องแบบจำลองการทำงานของปอด". 27 สิงหาคม 2559: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/29993.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (23,274)

รีวิว : การทดลอง เรื่องแบบจำลองการทำงานของปอด

ไม่พบข้อมูลการรีวิว