ภาพวาดสีน้ำมะเฟือง

ข้อมูลผลงาน

  1,104      2,469     
 
Creative Commons License
ภาพวาดสีน้ำมะเฟือง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  ภาพวาดสีน้ำมะเฟือง
คำอธิบาย :  ภาพวาดสีน้ำมะเฟือง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  พันธุ์ศักดิ์ จักกะพาก
คำสำคัญ :   งานศิลปะ, ภาพวาดมะเฟือง, ภาพวาดสีน้ำมะเฟือง, ผลงานศิลป์
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (741.05 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง