พันธุ์ศักดิ์ จักกะพาก

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  7,151
  4,775

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  ภาพวาดสีน้ำดอกบัว
คำอธิบาย :  ภาพวาดดอกบัว
คำสำคัญ :   ภาพวาดดอกบัว, ภาพวาดสีน้ำดอกบัว, ภาพวาด, ผลงานศิลป์, งานศิลปะ, ดอกบัวสีม่วง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   พันธุ์ศักดิ์ จักกะพาก
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ระดับชั้น :   ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานทั้งหมด
255
ผู้เข้าชม
99,231
ดาวน์โหลด
110,483
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
ภาพวาดสีน้ำดอกบัว 7,151
ภาพวาดสีน้ำดอกทองกวาว 3,138
ภาพวาดสีน้ำบัวหลวง 2,717
ภาพวาดสีน้ำดอกจามจุรี 2,583
ภาพวาดสีน้ำมะเฟือง 2,360

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
ภาพวาดสีน้ำโป๊ยเซียน 18 มิถุนายน 2563
ภาพวาดสีน้ำฮอลลี่ฮ็อก 18 มิถุนายน 2563
ภาพวาดสีน้ำป้กษาสวรรค์ 18 มิถุนายน 2563
ภาพวาดสีน้ำโป๊ยเซียน-หอมใหญ่ 18 มิถุนายน 2563
ภาพวาดสีน้ำโป๊ยเซียน-เฟื่องฟ้า 18 มิถุนายน 2563
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล