ภาพวาดสีน้ำดอกบัว

13,788      5,592
 
Creative Commons License
ภาพวาดสีน้ำดอกบัว ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ ห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ภาพวาดสีน้ำดอกบัว
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ภาพวาดดอกบัว
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ภาพวาดดอกบัว, ภาพวาดสีน้ำดอกบัว, งานศิลปะ, ภาพวาด, ดอกบัวสีม่วง, ผลงานศิลป์
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : พันธุ์ศักดิ์ จักกะพาก
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
พันธุ์ศักดิ์ จักกะพาก. (2563). ภาพวาดสีน้ำดอกบัว, 18 มิถุนายน 2563. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/31102
พันธุ์ศักดิ์ จักกะพาก. (2563). "ภาพวาดสีน้ำดอกบัว". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/31102. (18 มิถุนายน 2563)
พันธุ์ศักดิ์ จักกะพาก. "ภาพวาดสีน้ำดอกบัว". 18 มิถุนายน 2563: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/31102.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ภาพวาดสีน้ำดอกบัว

ไม่พบข้อมูลการรีวิว