หินแอนดีไซต์ จังหวัดสระบุรี

ข้อมูลผลงาน

  2,067      2,556     
 
Creative Commons License
หินแอนดีไซต์ จังหวัดสระบุรี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  หินแอนดีไซต์ จังหวัดสระบุรี
คำอธิบาย :  หินแอนดีไซต์(Andesite) เป็นหินภูเขาไฟ หรือหินอัคนีพุ จะมีเนื้อละเอียดแน่นทึบ มักมีผลึกละเอียดของแร่แพลจิโอเคลสเฟลด์สปาร์กระจัดกระจายอยู่ มีหลายสีเช่น ม่วง เขียว เทาดำ ต้องตรวจดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ ใช้ในการทำถนนทางรถไฟ หินก่อสร้าง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  กรมทรัพยากรธรณี
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   นางสาวชนิดา ชาตโร
คำสำคัญ :   หินอัคนี, หิน, หินแอนดีไซต์, สระบุรี
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ, บรรยาย

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (1.37 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง