กรมทรัพยากรธรณี

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  20,714
  10,845

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  หินควอร์ตไซต์ จังหวัดชลบุรี
คำอธิบาย :  หินควอร์ตไซต์(Quartzite) เป็นหินแปรแบบไม่มีรอยขนาน โดยแปรสภาพมาจากหินทราย เนื่องมาจากได้รับความร้อนและความดันสูง เม็ดทรายและวัตถุประสานจะเชื่อมประสานกันสนิท ทำให้แข็งแรงมากจะแตกแบบก้นหอย รอยแตกจะผ่าเข้าไปในเม็ดแร่ มักจะประกอบด้วยแร่ควอตซ์ ใช้รองพื้นถนน เป็นกรวดคอนกรีต ทำหินลับมีด และใช้ทำวัสดุทนไฟ
คำสำคัญ :   หิน, หินควอร์ตไซต์, หินแปร, ชลบุรี
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   กรมทรัพยากรธรณี
เจ้าของผลงานร่วม :   นางสาวชนิดา ชาตโร
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ระดับชั้น :   ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
ลักษณะของสื่อ :   บรรยาย, รูปภาพ
ผลงานทั้งหมด
145
ผู้เข้าชม
160,416
ดาวน์โหลด
104,097
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
หินควอร์ตไซต์ จังหวัดชลบุรี 20,714
ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน (Phuwiangosaurus sirindhornae) 11,411
หินไรโอไลต์ จังหวัดสระบุรี 8,740
สยามโมไทรันนัส อิสานเอนซิส (Siamotyrannus isanensis) 6,890
กินรีมิมัส ขอนแก่นเอนซิส (Kinnareemimus khonkaenensis) 6,046

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
ไดโนเสาร์สายพันธุ์ไทย 11 กันยายน 2563
คู่มือผู้เล่าเรื่องธรณี แหล่งรอยตีนไดโนเสาร์ภูแฝก จังหวัดกาฬสินธุ์ 20 พฤษภาคม 2563
คู่มือผู้เล่าเรื่องธรณี สุสานหอยแหลมโพธิ์: แหล่งรวมหอยน้ำจืดในทะเล 20 พฤษภาคม 2563
คู่มือผู้เล่าเรื่องธรณี อาณาจักรไดโนเสาร์นกกระจอกเทศ แห่งท่าอุเทน เมืองนครพนม 20 พฤษภาคม 2563
คู่มือผู้เล่าเรื่องธรณี อุทยานแห่งชาติ-ไม้กลายเป็นหิน จังหวัดตาก 20 พฤษภาคม 2563
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด   
#    ชื่อเรื่อง    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
1 หินควอร์ตไซต์ จังหวัดชลบุรี 20,714 10,845
2 ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน (Phuwiangosaurus sirindhornae) 11,411 1,994
3 หินไรโอไลต์ จังหวัดสระบุรี 8,740 2,830
4 สยามโมไทรันนัส อิสานเอนซิส (Siamotyrannus isanensis) 6,890 1,874
5 กินรีมิมัส ขอนแก่นเอนซิส (Kinnareemimus khonkaenensis) 6,046 2,128
6 หินกรวดมน จังหวัดชัยนาท 5,935 2,360
7 หินแอนดีไซต์ จังหวัดสระบุรี 5,369 3,453
8 สยามโมดอน นิ่มงามมิ (Siamodon nimngami) 4,962 1,457
9 ซิตตะโกซอรัส สัตยารักษ์กิ (Psittacosaurus sattayaraki) 4,774 1,503
10 คู่มือผู้เล่าเรื่องธรณี ฟอสซิลแลนด์แดนสตูล (ทั้งเล่ม) 4,393 1,551