กินรีมิมัส ขอนแก่นเอนซิส (Kinnareemimus khonkaenensis)

7,162      2,521
 
Creative Commons License
กินรีมิมัส ขอนแก่นเอนซิส (Kinnareemimus khonkaenensis) ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : กินรีมิมัส ขอนแก่นเอนซิส (Kinnareemimus khonkaenensis)
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : กินรีมิมัส ขอนแก่นเอนซิส ไดโนเสาร์นกกระจอกเทศ วิ่งเร็ว ปราดเปรียวไม่มีฟัน ซึ่งกินทั้งพืชและสัตว์เป็นอาหาร ความยาวประมาณ 1-2 เมตร มีชีวิตอยู่ในยุคครีเทเชียสตอนต้น เมื่อประมาณ 130 ล้านปีก่อน พบที่จังหวัดขอนแก่น และกาฬสินธุ์
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ไดโนเสาร์, ไดโนเสาร์ประเทศไทย, กินรีมิมัส ขอนแก่นเอนซิส
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : กรมทรัพยากรธรณี
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   กองคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์, ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรธรณี
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ, บรรยาย
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
กรมทรัพยากรธรณี, กองคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์, ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรธรณี. (2559). กินรีมิมัส ขอนแก่นเอนซิส (Kinnareemimus khonkaenensis), 24 มีนาคม 2559. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/15181
กรมทรัพยากรธรณี, กองคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์, ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรธรณี. (2559). "กินรีมิมัส ขอนแก่นเอนซิส (Kinnareemimus khonkaenensis)". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/15181. (24 มีนาคม 2559)
กรมทรัพยากรธรณี, กองคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์, ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรธรณี. "กินรีมิมัส ขอนแก่นเอนซิส (Kinnareemimus khonkaenensis)". 24 มีนาคม 2559: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/15181.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : กินรีมิมัส ขอนแก่นเอนซิส (Kinnareemimus khonkaenensis)

ไม่พบข้อมูลการรีวิว