ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรธรณี

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  13,431
  2,330

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน (Phuwiangosaurus sirindhornae)
คำอธิบาย :  ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน เป็นไดโนเสาร์กินพืช เดิน 4 เท้า ความยาวประมาณ 15-20 เมตร คอและหางยาว มักอยู่รวมกันเป็นฝูง เป็นไดโนเสาร์สกุลใหม่ และชนิดใหม่ของโลก มีชีวิตอยู่ในยุคครีเทเชียสตอนต้น เมื่อประมาณ 130 ล้านปีก่อน พบที่จังหวัดขอนแก่น สิรินธรเน เป็นชื่อชนิดของไดโนเสาร์ ตั้งขึ้นเพื่อถวายพระเกียรติแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ทรงสนพระทัย ในงานด้านบรรพชีวินวิทยาเป็นอย่างมาก
คำสำคัญ :   ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน, ไดโนเสาร์, ไดโนเสาร์ประเทศไทย
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   กรมทรัพยากรธรณี
เจ้าของผลงานร่วม :   กองคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์, ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรธรณี
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
ลักษณะของสื่อ :   บรรยาย, รูปภาพ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด   
#    ชื่อเรื่อง    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
1 ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน (Phuwiangosaurus sirindhornae) 13,431 2,330
2 สยามโมไทรันนัส อิสานเอนซิส (Siamotyrannus isanensis) 7,509 2,340
3 กินรีมิมัส ขอนแก่นเอนซิส (Kinnareemimus khonkaenensis) 6,833 2,362
4 สยามโมดอน นิ่มงามมิ (Siamodon nimngami) 5,412 1,732
5 ซิตตะโกซอรัส สัตยารักษ์กิ (Psittacosaurus sattayaraki) 5,361 1,768
6 สยามโมซอรัส สุธีธรนิ (Siamosaurus suteethorni) 4,960 1,882
7 อิสานโนซอรัส อรรถวิภัชน์ชิ (Isanosaurus attavipachi) 4,942 2,937
8 ราชสีมาซอรัส สุรนารีเอ (Rachasimasaurus suranareae) 2,687 1,307
9 ไดโนเสาร์ 8 สายพันธุ์ 1,009 953
10 ไดโนเสาร์สกุลใหม่ชนิดใหม่ของโลกที่พบในประเทศไทย 765 1,164