ราชสีมาซอรัส สุรนารีเอ (Rachasimasaurus suranareae)

ข้อมูลผลงาน

  1,287      721     
 
Creative Commons License
ราชสีมาซอรัส สุรนารีเอ (Rachasimasaurus suranareae) is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ราชสีมาซอรัส สุรนารีเอ (Rachasimasaurus suranareae)
คำอธิบาย :  ราชสีมาซอรัส สุรนารีเอ ไดโนเสาร์อิกัวโนดอนอีกหนึ่งชนิดจากจังหวัดนครราชสีมา พบตัวอย่างกระดูกขากรรไกรล่างด้านซ้ายโดยที่ฟันหลุดออกไปหมด ในหมวดหินโคกกรวด มีอายุอยู่ในช่วงครีเทเชียสตอนกลาง ประมาณ 100 ล้านปีก่อน ที่บ้านโป่งแมลงวัน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  กรมทรัพยากรธรณี
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   กองคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์, ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรธรณี
คำสำคัญ :   ราชสีมาซอรัส สุรนารีเอ, ไดโนเสาร์ประเทศไทย, ไดโนเสาร์
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   บรรยาย, รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (276.22 KB)
 
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง