กองคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  13,430
  2,330

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน (Phuwiangosaurus sirindhornae)
คำอธิบาย :  ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน เป็นไดโนเสาร์กินพืช เดิน 4 เท้า ความยาวประมาณ 15-20 เมตร คอและหางยาว มักอยู่รวมกันเป็นฝูง เป็นไดโนเสาร์สกุลใหม่ และชนิดใหม่ของโลก มีชีวิตอยู่ในยุคครีเทเชียสตอนต้น เมื่อประมาณ 130 ล้านปีก่อน พบที่จังหวัดขอนแก่น สิรินธรเน เป็นชื่อชนิดของไดโนเสาร์ ตั้งขึ้นเพื่อถวายพระเกียรติแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ทรงสนพระทัย ในงานด้านบรรพชีวินวิทยาเป็นอย่างมาก
คำสำคัญ :   ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน, ไดโนเสาร์, ไดโนเสาร์ประเทศไทย
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   กรมทรัพยากรธรณี
เจ้าของผลงานร่วม :   กองคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์, ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรธรณี
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
ลักษณะของสื่อ :   บรรยาย, รูปภาพ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล