ไดโนเสาร์ 8 สายพันธุ์

ข้อมูลผลงาน

  421      457     
 
Creative Commons License
ไดโนเสาร์ 8 สายพันธุ์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ไดโนเสาร์ 8 สายพันธุ์
คำอธิบาย :  ไดโนเสาร์ 8 สายพันธุ์ เป็นไดโนเสาร์ที่เราพบเป็นครั้งแรกในประเทศไทยและเป็นครั้งแรกของโลก เราจึงเรียกไดโนเสาร์ทั้ง 8 สายพันธุ์นี้ว่าเป็น ไดโนเสาร์สายเลือดไทย
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  กรมทรัพยากรธรณี
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรธรณี, กองคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์
คำสำคัญ :   ไดโนเสาร์ 8 สายพันธุ์, |ไดโนเสาร์, ไดโนเสาร์ประเทศไทย
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ, รูปภาพและการออกแบบ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (1.29 MB)
 
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง