สยามโมดอน นิ่มงามมิ (Siamodon nimngami)

5,411      1,732
 
Creative Commons License
สยามโมดอน นิ่มงามมิ (Siamodon nimngami) ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : สยามโมดอน นิ่มงามมิ (Siamodon nimngami)
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : สยามโมดอน นิ่มงามมิ เป็นไดโนเสาร์ออร์นิโธพอดสกุลใหม่ ชนิดใหม่ของโลกจากประเทศไทย พบกระดูกกรามบนที่ได้มาจากเหมืองหินทราย บ้านสะพานหิน จังหวัดนครราชสีมา อยู่ในหมวดหินโคกกรวด มีอายุช่วงครีเทเชียสตอนกลาง ประมาณ 100 ล้านปีก่อน นอกจากนั้นยังพบฟันและชิ้นส่วนกะโหลกที่เป็นของไดโนเสาร์ชนิดนี้อีกด้วยที่มาของสกุล Siamodon มาจาก Siam ชื่อเดิมของประเทศไทย odoust เป็นภาษากรีกแปลว่าฟัน โดยสะกดเป็น odon เพื่อเน้นความคล้ายคลึงกันกับ Iguanodon ที่มาของชื่อชนิดเพื่อเป็นเกียรติแก่นายวิทยา นิ่มงาม ที่มอบตัวอย่างให้เพื่อการศึกษา
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ไดโนเสาร์, ไดโนเสาร์ประเทศไทย, สยามโมดอน นิ่มงามมิ
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : กรมทรัพยากรธรณี
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   กองคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์, ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรธรณี
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ, บรรยาย
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
กรมทรัพยากรธรณี, กองคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์, ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรธรณี. (2559). สยามโมดอน นิ่มงามมิ (Siamodon nimngami), 24 มีนาคม 2559. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/15185
กรมทรัพยากรธรณี, กองคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์, ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรธรณี. (2559). "สยามโมดอน นิ่มงามมิ (Siamodon nimngami)". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/15185. (24 มีนาคม 2559)
กรมทรัพยากรธรณี, กองคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์, ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรธรณี. "สยามโมดอน นิ่มงามมิ (Siamodon nimngami)". 24 มีนาคม 2559: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/15185.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : สยามโมดอน นิ่มงามมิ (Siamodon nimngami)

ไม่พบข้อมูลการรีวิว