สยามโมดอน นิ่มงามมิ (Siamodon nimngami)

ข้อมูลผลงาน

  2,973      705     
 
Creative Commons License
สยามโมดอน นิ่มงามมิ (Siamodon nimngami) is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  สยามโมดอน นิ่มงามมิ (Siamodon nimngami)
คำอธิบาย :  สยามโมดอน นิ่มงามมิ เป็นไดโนเสาร์ออร์นิโธพอดสกุลใหม่ ชนิดใหม่ของโลกจากประเทศไทย พบกระดูกกรามบนที่ได้มาจากเหมืองหินทราย บ้านสะพานหิน จังหวัดนครราชสีมา อยู่ในหมวดหินโคกกรวด มีอายุช่วงครีเทเชียสตอนกลาง ประมาณ 100 ล้านปีก่อน นอกจากนั้นยังพบฟันและชิ้นส่วนกะโหลกที่เป็นของไดโนเสาร์ชนิดนี้อีกด้วยที่มาของสกุล Siamodon มาจาก Siam ชื่อเดิมของประเทศไทย odoust เป็นภาษากรีกแปลว่าฟัน โดยสะกดเป็น odon เพื่อเน้นความคล้ายคลึงกันกับ Iguanodon ที่มาของชื่อชนิดเพื่อเป็นเกียรติแก่นายวิทยา นิ่มงาม ที่มอบตัวอย่างให้เพื่อการศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  กรมทรัพยากรธรณี
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   กองคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์, ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรธรณี
คำสำคัญ :   ไดโนเสาร์, ไดโนเสาร์ประเทศไทย, สยามโมดอน นิ่มงามมิ
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ, บรรยาย

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (297.71 KB)
 
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง