ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน (Phuwiangosaurus sirindhornae)

13,429      2,330
 
Creative Commons License
ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน (Phuwiangosaurus sirindhornae) ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน (Phuwiangosaurus sirindhornae)
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน เป็นไดโนเสาร์กินพืช เดิน 4 เท้า ความยาวประมาณ 15-20 เมตร คอและหางยาว มักอยู่รวมกันเป็นฝูง เป็นไดโนเสาร์สกุลใหม่ และชนิดใหม่ของโลก มีชีวิตอยู่ในยุคครีเทเชียสตอนต้น เมื่อประมาณ 130 ล้านปีก่อน พบที่จังหวัดขอนแก่น สิรินธรเน เป็นชื่อชนิดของไดโนเสาร์ ตั้งขึ้นเพื่อถวายพระเกียรติแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ทรงสนพระทัย ในงานด้านบรรพชีวินวิทยาเป็นอย่างมาก
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ไดโนเสาร์, ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน, ไดโนเสาร์ประเทศไทย
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : กรมทรัพยากรธรณี
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   กองคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์, ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรธรณี
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ, บรรยาย
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
กรมทรัพยากรธรณี, กองคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์, ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรธรณี. (2559). ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน (Phuwiangosaurus sirindhornae), 24 มีนาคม 2559. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/15180
กรมทรัพยากรธรณี, กองคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์, ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรธรณี. (2559). "ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน (Phuwiangosaurus sirindhornae)". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/15180. (24 มีนาคม 2559)
กรมทรัพยากรธรณี, กองคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์, ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรธรณี. "ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน (Phuwiangosaurus sirindhornae)". 24 มีนาคม 2559: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/15180.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน (Phuwiangosaurus sirindhornae)

ไม่พบข้อมูลการรีวิว