อิสานโนซอรัส อรรถวิภัชน์ชิ (Isanosaurus attavipachi)

ข้อมูลผลงาน

  1,992      1,859     
 
Creative Commons License
อิสานโนซอรัส อรรถวิภัชน์ชิ (Isanosaurus attavipachi) is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  อิสานโนซอรัส อรรถวิภัชน์ชิ (Isanosaurus attavipachi)
คำอธิบาย :  อิสานโนซอรัส อรรถวิภัชน์ชิ เป็นไดโนเสาร์กินพืชที่มีลักษณะโบราณที่สุดเท่าที่เคยพบ มีชีวิตอยู่ในยุคไทรแอสซิกตอนปลาย เมื่อประมาณ 210 ล้านปีก่อน พบที่จังหวัดชัยภูมิ ตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่ นายปรีชา อรรถวิภัชน์ อดีตอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  กรมทรัพยากรธรณี
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรธรณี, กองคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์
คำสำคัญ :   อิสานโนซอรัส อรรถวิภัชน์ชิ, ไดโนเสาร์ประเทศไทย, ไดโนเสาร์
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ, บรรยาย

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (255.05 KB)
 
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง