การจำแนกสัตว์

1,394      695
 
Creative Commons License
การจำแนกสัตว์ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : การจำแนกสัตว์
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : การจำแนกสัตว์
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง, เกณฑ์การจำแนกสัตว์, สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม, สัตว์มีกระดูกสันหลัง, การจำแนกสัตว์, สัตว์ปีก, สัตว์จำพวกฟองน้ำ, สัตว์เลื้อยคลาน, วิทยาศาสตร์, สัตว์เลือดอุ่น, สัตว์เลือดเย็น
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติฯ
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.5
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   ภาพเคลื่อนไหว, คลิปการเรียนรู้, VDO Clip
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติฯ. (2559). การจำแนกสัตว์, 5 กันยายน 2559. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/31523
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติฯ. (2559). "การจำแนกสัตว์". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/31523. (5 กันยายน 2559)
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติฯ. "การจำแนกสัตว์". 5 กันยายน 2559: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/31523.


รีวิว : การจำแนกสัตว์

ไม่พบข้อมูลการรีวิว