ซาลาเปา

ข้อมูลผลงาน

  157      112     
 
Creative Commons License
ซาลาเปา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ซาลาเปา
คำอธิบาย :  ซาลาเปาซังไห่ ที่มีน้ำซุปอยู่ภายในลูกซาลาเปา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  บุญเลิศ อรุณพิบูลย์
คำสำคัญ :   อาหาร, ซาลาเปา, ของทานเล่น, อาหารทานเล่น
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (1.72 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง