บะหมี่ญี่ปุ่น

ข้อมูลผลงาน

  318      219     
 
Creative Commons License
บะหมี่ญี่ปุ่น is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  บะหมี่ญี่ปุ่น
คำอธิบาย :  บะหมี่ญี่ปุ่น
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  บุญเลิศ อรุณพิบูลย์
คำสำคัญ :   น้ำซุปบะหมี่, อาหารเส้น, บะหมี่, บะหมี่ญี่ปุ่น
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (1.68 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง