แนวคิด ปัญหาของลุงทอง(การบวกและการลบทศนิยม)

3,982      1,008
 
Creative Commons License
แนวคิด ปัญหาของลุงทอง(การบวกและการลบทศนิยม) ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ ห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : แนวคิด ปัญหาของลุงทอง(การบวกและการลบทศนิยม)
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : แนวคิด ปัญหาของลุงทอง(การบวกและการลบทศนิยม)
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : การคิดเป็นระบบ, โจทย์ปัญหา, ทศนิยม, การคำนวณ, คณิตศาสตร์, การบวกทศนิยม, การบวก
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   คณิตศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   คลิปการเรียนรู้, VDO Clip, ภาพเคลื่อนไหว
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.). (2559). แนวคิด ปัญหาของลุงทอง(การบวกและการลบทศนิยม), 14 กันยายน 2559. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/33140
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.). (2559). "แนวคิด ปัญหาของลุงทอง(การบวกและการลบทศนิยม)". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/33140. (14 กันยายน 2559)
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.). "แนวคิด ปัญหาของลุงทอง(การบวกและการลบทศนิยม)". 14 กันยายน 2559: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/33140.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : แนวคิด ปัญหาของลุงทอง(การบวกและการลบทศนิยม)

ไม่พบข้อมูลการรีวิว