เครื่องมือจับปลา

1,312      2,204
 
Creative Commons License
เครื่องมือจับปลา ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มา 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : เครื่องมือจับปลา
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : เครื่องมือจับปลา
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ศิริพร พงษ์ปัญญา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ศิริพร พงษ์ปัญญา. (2559). เครื่องมือจับปลา, 15 กันยายน 2559. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/33311
ศิริพร พงษ์ปัญญา. (2559). "เครื่องมือจับปลา". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/33311. (15 กันยายน 2559)
ศิริพร พงษ์ปัญญา. "เครื่องมือจับปลา". 15 กันยายน 2559: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/33311.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (2,238)
จำนวนผู้เข้าชม (1,867)
จำนวนผู้เข้าชม (649)

รีวิว : เครื่องมือจับปลา

ไม่พบข้อมูลการรีวิว