การกราบพระสงฆ์

1,235      1,454
 
Creative Commons License
การกราบพระสงฆ์ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มา 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : การกราบพระสงฆ์
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : การกราบพระสงฆ์
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : การกราบพระสงฆ์
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติฯ
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ), โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติฯ. (2559). การกราบพระสงฆ์, 16 กันยายน 2559. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/33545
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ), โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติฯ. (2559). "การกราบพระสงฆ์". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/33545. (16 กันยายน 2559)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ), โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติฯ. "การกราบพระสงฆ์". 16 กันยายน 2559: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/33545.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (2,686)
จำนวนผู้เข้าชม (2,375)
จำนวนผู้เข้าชม (1,760)

รีวิว : การกราบพระสงฆ์

ไม่พบข้อมูลการรีวิว