การไหว้พระสงฆ์

6,362      20,515
 
Creative Commons License
การไหว้พระสงฆ์ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มา 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : การไหว้พระสงฆ์
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : การไหว้พระสงฆ์
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : การไหว้พระสงฆ์
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติฯ
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ), โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติฯ. (2559). การไหว้พระสงฆ์, 16 กันยายน 2559. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/33563
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ), โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติฯ. (2559). "การไหว้พระสงฆ์". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/33563. (16 กันยายน 2559)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ), โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติฯ. "การไหว้พระสงฆ์". 16 กันยายน 2559: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/33563.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (2,617)
จำนวนผู้เข้าชม (2,401)
จำนวนผู้เข้าชม (1,899)

รีวิว : การไหว้พระสงฆ์

ไม่พบข้อมูลการรีวิว