แอ๊บถั่วเน่า

ข้อมูลผลงาน

  244      198     
 
Creative Commons License
แอ๊บถั่วเน่า is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  แอ๊บถั่วเน่า
คำอธิบาย :  แอ๊บถั่วเน่า หรือแอ๊บถั่วเหลือง เป็นอาหารของชาวล้านนา ทำจากถั่วเหลืองที่นำมาต้มจนเปื่อยแล้วหมักไว้ประมาณ 3 วัน ให้ขึ้นราเล็กน้อย และนำมาโขลกให้ละเอียด นำไปห่อด้วยใบตองแล้วนำไปปิ้งหรือนึ่งให้สุกทั้งห่อใบตองให้มีกลิ่นหอม เป็นภูมิปัญญาในการถนอมอาหารของชาวบ้าน หรือชาวไทใหญ่ทางภาคเหนือ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  จริยา ทิพย์หทัย
คำสำคัญ :   อาหารเมือง, แอ๊บถั่วเหลือง, ถั่วเน่า, อาหารพื้นถิ่น, อาหารท้องถิ่น, อาหารเหนือ, ถั่วเน่าเม๊อะ, แอ๊บถั่วเน่า
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (70.44 KB)
- ดาวน์โหลด 2 (110.29 KB)
- ดาวน์โหลด 3 (134.41 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง