รถขายไอศกรีม

2,587      2,107
 
Creative Commons License
รถขายไอศกรีม ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ ห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : รถขายไอศกรีม
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : รถขายไอศกรีม เป็นร้านขายไอศกรีมเคลื่อนที่ เป็นรถพ่วงข้างกับมอเตอร์ไซค์
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ไอติม, ไอศครีม, รถขายไอศกรีม, ร้านไอศกรีมเคลื่อนที่
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : จริยา ทิพย์หทัย
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
จริยา ทิพย์หทัย. (2559). รถขายไอศกรีม, 26 กันยายน 2559. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/35515
จริยา ทิพย์หทัย. (2559). "รถขายไอศกรีม". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/35515. (26 กันยายน 2559)
จริยา ทิพย์หทัย. "รถขายไอศกรีม". 26 กันยายน 2559: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/35515.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : รถขายไอศกรีม

ไม่พบข้อมูลการรีวิว