ผักกินกับขนมจีน

ข้อมูลผลงาน

  839      961     
 
Creative Commons License
ผักกินกับขนมจีน is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ผักกินกับขนมจีน
คำอธิบาย :  ผักกินกับขนมจีน
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  บุญเลิศ อรุณพิบูลย์
คำสำคัญ :   น้ำยา, ขนมจีน, ผัก
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (123.80 KB)