รูปปั้นพระบิดาแห่งภาพยนตร์สยาม

ข้อมูลผลงาน

  281      190     
 
Creative Commons License
รูปปั้นพระบิดาแห่งภาพยนตร์สยาม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  รูปปั้นพระบิดาแห่งภาพยนตร์สยาม
คำอธิบาย :  บริเวณลานด้านหน้าอาคารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) มีรูปปั้นของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองแถมถวัลยวงศ์ กรมหลวงสรรพสาตรศุภกิจ ต้นราชสกุล ทองแถม พระเจ้าน้องยาเธอในรัชกาลที่ 5 ซึ่งทรงอยู่ในฐานะเป็นพระบิดาแห่งภาพยนตร์สยาม เพราะทรงเป็นนักถ่ายภาพยนตร์คนไทยคนแรกในแผ่นดินสยาม
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  จริยา ทิพย์หทัย
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
คำสำคัญ :   พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองแถมถวัลยวงศ์ กรมหลวงสรรพสาตรศุภกิจ, พระบิดาแห่งภาพยนตร์สยาม
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (345.84 KB)
- ดาวน์โหลด 2 (355.01 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง