หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

ข้อมูลผลงาน

  104      104     
 
Creative Commons License
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
คำอธิบาย :  ภาพถ่ายอาคารโรงถ่ายภาพยนตร์เสียงศรีกรุงในอดีต
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  จริยา ทิพย์หทัย
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
คำสำคัญ :   หอภาพยนตร์, พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย, หอภาพยนตร์แห่งชาติ, โรงภาพยนตร์, ลานดารา
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (268.93 KB)