การทำภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่น

ข้อมูลผลงาน

  77      81     
 
Creative Commons License
การทำภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่น is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  การทำภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่น
คำอธิบาย :  การทำภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่น
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  จริยา ทิพย์หทัย
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
คำสำคัญ :   ลานดารา, หอภาพยนตร์แห่งชาติ, โรงภาพยนตร์, หอภาพยนตร์, พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (63.83 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง