แผ่นเสียงเพลงประกอบหนัง

ข้อมูลผลงาน

  70      85     
 
Creative Commons License
แผ่นเสียงเพลงประกอบหนัง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  แผ่นเสียงเพลงประกอบหนัง
คำอธิบาย :  แผ่นเสียงเพลงประกอบหนังจากหลายเรื่อง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  จริยา ทิพย์หทัย
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
คำสำคัญ :   หอภาพยนตร์, ลานดารา, โรงภาพยนตร์, หอภาพยนตร์แห่งชาติ, พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (204.13 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง