ใบปิดโฆษณาภาพยนตร์

ข้อมูลผลงาน

  71      85     
 
Creative Commons License
ใบปิดโฆษณาภาพยนตร์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ใบปิดโฆษณาภาพยนตร์
คำอธิบาย :  ใบปิดโฆษณาภาพยนตร์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  จริยา ทิพย์หทัย
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
คำสำคัญ :   หอภาพยนตร์แห่งชาติ, ลานดารา, โรงภาพยนตร์, พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย, หอภาพยนตร์
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (368.64 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง