ข้อมูลผลงาน

  58      66     
 
ชื่อเรื่อง :  
คำอธิบาย :  รางวัลและถ้วยรางวัลในการแสดงของดาราภายนตร์ รางวัลสุวรรณหงส์ ตุ๊กตาทอง รวมถึงรางวัลอื่นๆ ตั้งแต่ยุคแรกที่มีการมอบรางวัลจนถึงปัจจุบัน ที่เหล่านักแสดงมอบให้ไว้เป็นที่ระลึกแก่พิพิธภัณฑ์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
คำสำคัญ :  
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (332.21 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง