รางวัลในการแสดงของดารา

ข้อมูลผลงาน

  70      81     
 
Creative Commons License
รางวัลในการแสดงของดารา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  รางวัลในการแสดงของดารา
คำอธิบาย :  รางวัลในการแสดงของดาราภายนตร์ รางวัลสุวรรณหงส์ ตุ๊กตาทอง รวมถึงรางวัลอื่นๆ ตั้งแต่ยุคแรกที่มีการมอบรางวัลจนถึงปัจจุบัน ที่เหล่านักแสดงมอบให้ไว้เป็นที่ระลึกแก่พิพิธภัณฑ์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  จริยา ทิพย์หทัย
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
คำสำคัญ :   หอภาพยนตร์แห่งชาติ, ลานดารา, พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย, โรงภาพยนตร์, หอภาพยนตร์
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (317.17 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง