ชุดเสื้อผ้านักแสดง ปอบหยิบ

ข้อมูลผลงาน

  81      81     
 
Creative Commons License
ชุดเสื้อผ้านักแสดง ปอบหยิบ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ชุดเสื้อผ้านักแสดง ปอบหยิบ
คำอธิบาย :  ชุดเสื้อผ้าของนักแสดงในภาพยนตร์ เสื้อขาวผ้าถุงน้ำเงินของปอบหยิบ ในเรื่อง บ้านผีปอบ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  จริยา ทิพย์หทัย
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
คำสำคัญ :   หอภาพยนตร์แห่งชาติ, พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย, โรงภาพยนตร์, ลานดารา, หอภาพยนตร์
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (308.85 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง