81 แหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1,134      7,072
 
Creative Commons License
81 แหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มา 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : 81 แหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : 81 แหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ศูนย์เรียนรู้, พิพิธภัณฑ์, แหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2559). 81 แหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 26 กันยายน 2559. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/35613
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2559). "81 แหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/35613. (26 กันยายน 2559)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. "81 แหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี". 26 กันยายน 2559: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/35613.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : 81 แหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ไม่พบข้อมูลการรีวิว