กระดานหก

234      69
 
Creative Commons License
กระดานหก ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : กระดานหก
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : กระดานหก หรือ ไม้กระดก (Seesaw) เป็นเครื่องเล่นอย่างหนึ่งสำหรับเด็ก นิยมติดตั้วไว้ในสนามเด็กเล่นประกอบด้วยคานเตี้ยๆ มีไม้กระดานแคบยาว 1 แผ่นวางขวางบนคาน ทำให้ปลายสองด้านโยกขึ้นลงได้ ที่ปลายไม้เป็นที่สำหรับนั่ง ให้เด็กเล่นโล้ขึ้นลงสลับข้างกัน บางที่ทำเป็นที่นั่งไว้บริเวณปลายของกระดานหก นับเป็นเครื่องมือที่ใช้หลักการของคาน
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : Seesaw, เครื่องเล่นเด็ก, ไม้กระดก, กระดานหก
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : บุญเลิศ อรุณพิบูลย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
บุญเลิศ อรุณพิบูลย์. (2558). กระดานหก, 27 ตุลาคม 2558. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/3877
บุญเลิศ อรุณพิบูลย์. (2558). "กระดานหก". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/3877. (27 ตุลาคม 2558)
บุญเลิศ อรุณพิบูลย์. "กระดานหก". 27 ตุลาคม 2558: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/3877.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (357)
จำนวนผู้เข้าชม (259)
จำนวนผู้เข้าชม (127)

รีวิว : กระดานหก

ไม่พบข้อมูลการรีวิว