เชียร์กลาง

394      366
 
Creative Commons License
เชียร์กลาง ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.
ชื่อเรื่อง : เชียร์กลาง
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : เชียร์กลาง, ประเพณีเชียร์กลาง
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ภาสกร เตือประโคน
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ภาสกร เตือประโคน, มหาวิทยาลัยขอนแก่น. (2559). เชียร์กลาง, 10 มิถุนายน 2563. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/39428
ภาสกร เตือประโคน, มหาวิทยาลัยขอนแก่น. (2559). "เชียร์กลาง". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/39428. (10 มิถุนายน 2563)
ภาสกร เตือประโคน, มหาวิทยาลัยขอนแก่น. "เชียร์กลาง". 10 มิถุนายน 2563: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/39428.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : เชียร์กลาง

ไม่พบข้อมูลการรีวิว