พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย-พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย

1,290      909
 
Creative Commons License
พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย-พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ ห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย-พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : หนังสือพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย-พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ในหลวง, พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย, พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, วันเทคโนโลยีของไทย, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ภาษาไทย
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2559). พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย-พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย, 20 ตุลาคม 2559. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/40569
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2559). "พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย-พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/40569. (20 ตุลาคม 2559)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. "พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย-พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย". 20 ตุลาคม 2559: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/40569.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย-พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย

ไม่พบข้อมูลการรีวิว