ผักปัง

403      865
 
Creative Commons License
ผักปัง ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.
ชื่อเรื่อง : ผักปัง
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ผักปัง
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ภาสกร เตือประโคน
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ภาสกร เตือประโคน. (2559). ผักปัง, 29 มิถุนายน 2563. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/45093
ภาสกร เตือประโคน. (2559). "ผักปัง". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/45093. (29 มิถุนายน 2563)
ภาสกร เตือประโคน. "ผักปัง". 29 มิถุนายน 2563: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/45093.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (1,042)
จำนวนผู้เข้าชม (190)
จำนวนผู้เข้าชม (132)

รีวิว : ผักปัง

ไม่พบข้อมูลการรีวิว