ในหลวง กับ มข.

347      855
 
Creative Commons License
ในหลวง กับ มข. ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.
ชื่อเรื่อง : ในหลวง กับ มข.
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงปลูกต้นกาลพฤกษ์ ในคราวเสด็จพระราชดำเนิน ประกอบพิธีเปิดมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2510 (ภาพพระราชทาน)
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ในหลวงกับ มข., ในหลวง, กาลพฤกษ์, มข.
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ภาสกร เตือประโคน
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ภาสกร เตือประโคน, มหาวิทยาลัยขอนแก่น. (2559). ในหลวง กับ มข., 29 มิถุนายน 2563. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/45158
ภาสกร เตือประโคน, มหาวิทยาลัยขอนแก่น. (2559). "ในหลวง กับ มข.". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/45158. (29 มิถุนายน 2563)
ภาสกร เตือประโคน, มหาวิทยาลัยขอนแก่น. "ในหลวง กับ มข.". 29 มิถุนายน 2563: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/45158.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ในหลวง กับ มข.

ไม่พบข้อมูลการรีวิว