ภาพวาดสีน้ำกล้วยไม้-กระดุมเงิน

1,240      594
 
Creative Commons License
ภาพวาดสีน้ำกล้วยไม้-กระดุมเงิน ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ ห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ภาพวาดสีน้ำกล้วยไม้-กระดุมเงิน
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ภาพวาดสีน้ำกล้วยไม้-กระดุมเงิน
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ผลงานศิลป์, กล้วยไม้, งานศิลปะ, ภาพวาดสีน้ำ, กระดุมเงิน
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : พันธุ์ศักดิ์ จักกะพาก
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
พันธุ์ศักดิ์ จักกะพาก. (2563). ภาพวาดสีน้ำกล้วยไม้-กระดุมเงิน, 18 มิถุนายน 2563. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/48616
พันธุ์ศักดิ์ จักกะพาก. (2563). "ภาพวาดสีน้ำกล้วยไม้-กระดุมเงิน". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/48616. (18 มิถุนายน 2563)
พันธุ์ศักดิ์ จักกะพาก. "ภาพวาดสีน้ำกล้วยไม้-กระดุมเงิน". 18 มิถุนายน 2563: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/48616.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ภาพวาดสีน้ำกล้วยไม้-กระดุมเงิน

ไม่พบข้อมูลการรีวิว